مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني

Ấn phẩm báo chí

Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN Small Business Network


Thông cáo báo chí là cách đầu tiên bạn có thể đưa thông tin về công ty bạn lên phương tiện thông tin đại chúng. Các phóng viên, chủ bút và các nhà sản xuất luôn khát tin, và họ thường dựa vào những thông tin về các sản phẩm, công ty, xu hướng mới và lạ, những lời khuyên và mẹo nhỏ và các xu thế phát triển.

Trở về trang Các yếu tố quyết định sự thành công của chiến dịch quảng cáo báo trí


Copyright © 1995-2016, American Express Company. All Rights Reserved.

 مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني
التقييمات (0)
If you are a human, do not fill in this field.
اضغط على النجوم للتقييم.